Uruchomienie Akumulatora Bezobsługowego

 • Akumulator bezobsługowy YUASA
  Akumulator bezobsługowy YUASA

 

 

Aktywacja szczelnych bezobsługowych baterii VRLA YUASA jest łatwya, chociarz trochę inna niż przy bateriach konwencjonalnych (obsługowych). Ponieżej jest przestawiona krótka procedura, przedstawiajaca sposób uruchomienia baterii. Przed rozpoczęciem uruchamiania warto pamietać o kilku rzeczach:

 

 

 

 • Przechowuj baterię w chłodnym, suchym miejscu z dala od promieni słonecznych.
 • Nie usuwaj foliowej naklejki zamykającej otwory wlewowe.
 • Po zdjęciu zatyczki z pojemnika z elektrolitem, nie rozdzielaj indywidualnych cel, nie przedziurawiaj pojemnika, pojemnik z elektrolitem pozostaw w oryginalnym stanie.
 • Należy zachować ostrożność w postępowaniu z elektrolitem ponieważ jest on niebezpieczną substancją.
 • Użyj tylko elektrolitu który został dostarczony w pojemniku z baterią. Elektrolit do baterii typu VRLA posiada wyższe stężenie kwasu siarkowego.
 • Każdy pojemnik posiada odpowiednią ilość elektrolitu dla danej konkretnej baterii.
 • Przy uruchamianiu należy zabezpieczyć odzież i użyć rękawic ochronnych oraz ochronnych okularów.
 • Nie pal i trzymaj się z dala od źródeł ognia i ciepła, zachowaj szczególną ostrożność przy kontakcie z elektrolitem.

 

 

Uruchomienie baterii bezobsługowej VRLA

 

 

1. Ustaw baterie na płaskiej stabilnej powierzchni.Uruchomienie Akumulatora

 

2. Wypakuj pojemnik elektrolitem z foliowej torby. Ściągnij zatyczkę która znajduję się na pojemniku. Odłóż zatyczkę na bok, ponieważ będzie potrzebna do zatkania baterii. Należy użyć tylko pojemnika który był w oryginalnym pudełku z bateria. Posiada on właściwą ilość elektrolitu do uruchomienia twojej baterii. Nie przebijaj pojemnika z elektrolitem. Nie rozdzielaj indywidualnych cel pojemnika z elektrolitem.

 

 

3. Zerwij naklejkę zabezpieczającą korki wlewowe baterii. Górną część pojemnika gdzie znajdowała się zatyczka umieść na miejscu korków wlewowych i dociśnij równomiernie.

https://www.ekocell.pl/files/uruchomienie.jpg

Powinny pojawić się pęcherzyki powietrza. Elektrolit spłynie do cel baterii, w tym czasie nie przechylaj pojemnika z elektrolitem.

 

 

 

Ostrzeżenie: Niewłaściwe uruchomienie albo przeładowanie baterii (spowodowane awarią pojazdu) może prowadzić do uszkodzenia baterii albo pojazdu przez wydostanie się kwasu z wentylacyjnego zaworu bezpieczeństwa.https://www.ekocell.pl/files/zatyczki.jpg

 

 

 

4. Dopilnuj aby cały elektrolit spłynął do akumulatora. Pozostaw pojemnik na 20 min. lub dłużej aby mieć pewność że cały elektrolit spłynął z pojemnika. Jeśli nie pojawiają się żadne pęcherzyki powietrza lub płyn nie spłynął z wszystkich komór pojemnika, Postukaj ręką w pojemnik kilka razy. Nie usuwaj pojemnika dopóki nie będzie całkowicie pusty. Aby bateria działała prawidłowo potrzebna jest odpowiednia ilość elektrolitu jaka znajduje się w Uruchomienie Akumulatorapojemniku. Upewnij się że cały elektrolit spłynął do baterii i przejdź do następnego kroku.

 

 

 

5. Usuń pojemnik po elektrolicie. Baterie o pojemności do 18Ah, Powinny pozostać otwarte około 20 - 60 minut. Dla większych pojemności ponad 18Ah i akumulatorów z literą H o zwiększonej wydajności baterie powinny odstać około 1- 2 godziny. To pozwoli elektrolitowi przeniknąć do każdego zakamarka wewnątrz baterii co zapewni jej optymalne działanie. https://www.ekocell.pl/files/ztkaj.jpg Pojemność danej Bezobsługowej baterii Yuasa VRLA jest opisana na przodzie baterii, wartość podana jest w amperogodzinach.

 

 

6. Zatkaj korki wlewowe baterii zatyczką która znajdowała się na pojemniku z elektrolitem. Dociśnij dokładnie używając jedynie rąk. nie używaj młotka.

 

Akumulator VRLA po uruchomieniu wymaga ładowania, uruchomiona bateria  jest naładowana w około 75-80%. Akumulator musi być w pełni zatkany jak na obrazku obok. Nie należy pozostawiać nie naładowanej baterii. Po uruchomieniu należy ją w pełni naładować.

 

 

Ładowanie nowo uruchomionej szczelnej baterii VRLA Yuasa

 

https://www.ekocell.pl/files/Ladowanie%20VRLA.jpg


Nowe szczelne bezobsługowe baterie VRLA wymagają po uruchomieniu naładowania. Jeżeli posiadasz standardową ładowarkę która ładuję baterie stałą wartością prądu, sprawdź jaka wartość prądu ładowania jest odpowiednia dla twojej baterii. Metodę ładowania znajdziesz na baterii.

 

Jeżeli posiadasz automatyczną ładowarkę, upewnij się, że prąd ładowania nie przekracza wartości prądu podanej na twojej baterii.

 

Użycie automatycznej ładowarki jest najbezpieczniejszą i  najbardziej odpowiednią metodą ładowania i konserwacji baterii, pozwala uniknąć podstawowych błędów związanych z obsługą baterii.

 

https://www.ekocell.pl/files/nieotwierac.jpg

Bateria jest bezobsługowa i szczelna. Nie należy jej ponownie otwierać i dolewać do niej elektrolitu ani wody.

 

 

 

7. Uruchomiona bateria która nie została naładowana, będzie wykazywać napięcie rzędu 12.7 do 12.8V, napięcie baterii jest tak niskie ponieważ:

 • Nienaładowana bateria posiada 75-80% swojej pojemności.
 • Elektrolit wokół płyt chwilowo posiada niższą koncentrację.

 

 

Otwieranie baterii, ściągnięcie zatyczek , jest niebezpieczne i prowadzi do uszkodzenia baterii.

 

Pamiętaj: w odróżnieniu od baterii obsługowych baterii VRLA nie należy otwierać i dolewać do niej wody i innych płynów.

 

 Czytaj również

 

Komentarze

Komentarz
 • Dodaj link do:
 • digg.com
 • delicious.com
 • wykop-pl
 • facebook.com